Logga in utanför GU-nätet via proxy


(alla siffror/all digits)

(utan bindestreck/without hyphen)

Du måste vara anställd eller student vid Göteborgs universitet.
You must be a student or staff at the University of Gothenburg.

För att logga in behöver du ett giltigt lånekort vid Göteborgs universitetsbibliotek samt ett personnummer. /
To log in, you need a valid library card at Gothenburg University Library and a Swedish social security number or a GU registry P-number.

Mer information / More information

Mer information om distansåtkomst samt kontaktformulär för rapportering av problem (svenska)
Read more about Off-campus Access and report problems using a contact form (in English)

© Göteborgs universitet 2011

Kontakta: Webmaster