Göteborgs Universitetsbibliotek

Logga in med ditt GU-kort

Använd ditt GU-kort för att logga in till databaser och andra e-resurser.
Use your GU card to log in to the library's e-resources.

ååmmddnnnn / yymmddnnnn

Vem kan logga in / Who can log in?

För att logga in behöver du:

  • vara anställd eller studera vid Göteborgs universitet
  • ett giltigt bibliotekskort
  • ett svenskt personnummer

In order to log in you need:

  • to be employed or study at the University of Gothenburg
  • a valid library card
  • Swedish personal identity number or a GU registry P-number

Information och kontakt / Information and contact

Distansåtkomst och kontaktinformation om du behöver hjälp
Off-campus access and contact information if you need help